OKTOBERTRÄFFEN 2007

Dagen före tävlingen öring 2,9kg Soluppgång på Hornavan Okt-07 Två av öringarna från provfisket 2,9kg å 2,5kg